WTFCS Community | Gaming community @ since 2011

Full Version: H5N1
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nick : Nick-ul cu care jucai.H5N1
Ip : Ip-ul tau. Folositi: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Nume admin : Numele adminului care v-a dat ban .Warning
Data / ora : Cu aproximatie data si ora la care ati primit ban.nu  stiu
Motiv : Motivul pentru care ati primit ban .speed :))
Tinand cont ca esti vechi pe comunitate si cândva ai ajutat serverul, o sa iti dau unban!
Sper sa nu se repete aceleasi greseli!
Drept rasplata poti vota si tu serverul!